İhracat Danışmanlığı

İhracat danışmanlığı hizmetimizin büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır. Bu safhada ürünlerinizin satılabilirliğinin en çok olduğu pazarlarda potansiyel ithalatçı ve dağıtıcı firmaların tespiti ve ilk iletişimlerin kurulması yer almaktadır. İletişim kurulurken çeşitli etkili metotlar kullanılmakta ve firmanın ayıracağı bütçeye göre online ve geleneksek tanıtım yollarına da başvurulmaktadır. Ürünlerinizin ithalatı ile ciddi anlamda ilgilenen firmaların listesi derlenerek bu firmaların eğer varsa özel taleplerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili olarak ayrıntılı görüşmeler yapılmaktadır

İhracat danışmanlığı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz şunlardır:
Pazar araştırması,
Potansiyel alıcıların tespit edilmesi,
Sektörel sitelere kayıtların gerçekleştirilmesi,
İhracat planının hazırlanması,
Firmanızın katılabileceği fuarların tespiti ve teşviklerin değerlendirilmesi
Mevcut tanıtım ve teklif yazılarının incelenmesi, eksiklerin (varsa) tamamlanıp yeniden oluşturulması,
Ürünler ile ilgili gelecek soruların yabancı dilde cevaplandırılması,
İlgili firmalara satış tekliflerinin sunulması,
Ürünün ihracatı aşamasında ödeme, nakliye gibi süreçlerin sonuçlandırılması,
Akreditifli işlem olması halinde akreditifin incelenmesi & değerlendirilmesi…


DANIŞMANLIK SÜRECİ

Ön Görüşme

Ürünleriniz ve firmanız hakkında genel bilgilerin alınması,
Hedef pazarlarınızın ve kısa-orta vadede ki hedeflerinizin tespit edilmesi,
Çalışma şartlarının belirlenmesi.

Uygunluk Durumu

Hedef pazarda ürünlerinin satılabilirliğinin incelenmesi (fiyat/kalite analizi vs.),
Standartlara uygunluğun değerlendirilmesi,
Eksiklerin tespiti ve giderilmesi için gerekli olan işlemlerin belirlenmesi,
Yeni pazarlara giriş sırasında firmanızın ve ürünlerinizin belirli standartlara sahip olması gerekliliği (özellikle AB gibi gelişmiş pazarlarda) aranmaktadır. Bu sebeple pazar giriş öncesinde ürün standartlarının eksiksiz olarak karşılanmış olması gerekmektedir.

Pazar Araştırması

Hedef pazardaki durumun analiz edilmesi,
Rakip firmaların ürünlerinin araştırılması,
Dağıtım kanallarının değerlendirilmesi,
Gerekli sertifikasyon ve yasal prosedürün tespit edilmesi.
İyi bir Pazar araştırması işletmelerin ürünlerine olan talep ve pazara girilmesi durumunda elde edilecek performans ile ilgili tahminlerde bulunacaktır. Bundan dolayı, hedef pazar araştırması olabildiğince detaylı hazırlanmalı ve özellikle rakip ürünlerin fiyat / kalite değerlendirmeleri üzerinde durulmalıdır. Pazardaki dağıtım kanalları ve tüketici davranışları hakkında temel bilgiler ayrıca sunulmalıdır. Ürünlerin sahip olması gereken sertifikasyon işlemleri ve gümrük mevzuatı gibi teknik konular detaylandırılarak göz önünde bulundurulmalıdır. Sizinle yapacağımız ön görüşme sonrasında elde ettiğimiz bilgi ve verilerin ışığında hedef pazar araştırması başlatılır. Bu araştırma yaklaşık 15-20 gün arası sürmektedir. Araştırma sonucunda ürünlerinizin hedef pazarda satılabilirliği ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır.

Cevap aranan başlıca sorular şunlardır :
 Pazarın büyüklüğü, geçmişi ve geleceğine dair izlenimler nelerdir ? (yıllık büyüme oranları vs.)
 Rakip firmaların ürünlerinin kalite ve fiyat aralıkları nelerdir ?
 En etkili dağıtım kanalları hangileridir (ithalatçılar, büyük toptancılar, zincir mağazalar vs.)?
 Ürünleriniz ile ilgili satışı etkileyecek belirgin tüketici davranışları nelerdir ?,
 Ürünlerinizin satılabileceği ve ilk etapda irtibat kurulabilecek firma, kurum bilgileri nelerdir ?
 Sektörünüzle ilgili düzenli olarak organize edilen fuarlar nelerdir ?
Hazırlanacak ve size sunulacak olan bu rapor, pazar hakkında yeterli bilgi sahibi olmanızı sağlayacak ve sahip olmanız gereken donanımlar ile ilgili tavsiyelerde bulunacaktır.

Firma Bağlantıları

Pazar araştırması sonucunda tespit edilen, işbirliği yapılabilecek firmalar ile yazılı ve sözlü görüşmelerin başlatılması,
Detaylı firma tanıtımlarının yapılması Satış tekliflerin ve şartlarının sunulması (ödeme, teslimat gibi detayların belirtilmesi)
Ürünle ilgili karşı firmadan gelecek olan soruların yanıtlanması

Bu aşamada daha önceden tespit edilen firmalar ile yazılı ve sözlü olarak irtibata geçilmektedir. Firmanızın ve ürünlerinizin tanıtımı potansiyel alıcı konumunda olan bu firmalara yapılır ve teklifler karşılıklı olarak sunulur. Firmalardan ürünleriniz ile ilgili gelecek her türlü sorular sizinle sürekli olarak yapacağımız görüşmeler doğrultusunda yanıtlanır. Ödeme ve teslimat şartları gibi konular netleştirilir.

Fiili İhracat

Şartlarda anlaşmaya varılmasından sonra ihracat işleminin fiilen başlatılması
Karşılıklı olarak uzlaşma sağlandıktan sonra satış işlemi resmiyete dökülür ve kesinleştirilir. Tercih edilen ödeme metoduna göre (akreditif, peşin, vadeli vs.) işlemler başlatılır. Gönderi, gümrük ve teslimat aşamaları alanında uzman ekibimizin desteği le tamamlanır.

English EN Turkish TR