Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ticari Danışmanınız


Değerli Üretici,
Ülkemizde gittikçe zorlaşan bir işi yapan siz değerli sanayici;


"DELTA İthalat İhracat ve Danışmanlık Ltd Şti" olarak sizin bu ulvi çalışmalarınıza sınırlarınızı genişleterek yardımcı olmak istiyoruz. Amacımız sizler gibi ülkemizde üretimin tüm zorluklarına rağmen üretim yapmaya devam eden saygıdeğer sanayicilerimizin çeşitli sebeplerden dolayı (iletişim/lisan eksikliği, zaman yetersizliği, tam donanımlı personel yetersizliği  vb.. ) yurt dışı bağlantılarında çektikleri zorlukları ortadan kaldırıp, ürünlerinizi en iyi pazarlayabileceğiniz yurtdışı pazarları birlikte bulmak ve bu yabancı firmalar ile aranızda temeli sağlam bir köprü görevi yaparak, veya yurtdışından direkt ya da dolaylı olarak almış olduğunuz hammadde/yarı mamül veya mamulleri sizin için derinlemesine araştırarak satın alırken kazanmanızı sağlamak SONUÇTA siz değerli üreticilerimize Ticari Danışmanlık yaparak ülkemiz ekonomisine faydalı olmaktır.

 

İthalat Danışmanlığı

Firmaların yeni pazar arayışları ile birlikte artan ihracatımız ve buna karşılık devletin ihracatı arttırma yöntemleri kapsamında uyguladığı teşvikler incelendiğinde, firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik devlet yardımları, teşvikleri ve bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmediği veya yeteri kadar kullanılmadığı görülmektedir.

Ayrıca yine devlet kurum ve kuruluşları ihracatçı firmalarımızı yurtdışı fuar katılımlarını önemli ölçüde desteklemektedir. Yine devletimizin sanayi ve argeyi geliştirmek adına sunduğu özel destek ve hibe programları belirli süreler için olmakta bunları çok yakından takip eden bazı firmalar faydalanabilmekte faydalanmak isteyenlerin bir çoğu da bu evrakların ve dosyanın hazırlanması sırasında boğulmakta ciddi problem yaşamaktadır. Firmamız tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üretici ve ihracatçılara yönelik tüm destek ve hibe programlarını çok yakından takip etmekte isteyen firmalarımıza uygun destek programının seçilmesinden başlayarak sunulacak dosyanın hazırlanmasına kadarki süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

İhracat Danışmanlığı

İhracat danışmanlığı hizmetimizin büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır. Bu safhada ürünlerinizin satılabilirliğinin en çok olduğu pazarlarda potansiyel ithalatçı ve dağıtıcı firmaların tespiti ve ilk iletişimlerin kurulması yer almaktadır. İletişim kurulurken çeşitli etkili metotlar kullanılmakta ve firmanın ayıracağı bütçeye göre online ve geleneksek tanıtım yollarına da başvurulmaktadır. Ürünlerinizin ithalatı ile ciddi anlamda ilgilenen firmaların listesi derlenerek bu firmaların eğer varsa özel taleplerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili olarak ayrıntılı görüşmeler yapılmaktadır

İhracat danışmanlığı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

Pazar araştırması,
Potansiyel alıcıların tespit edilmesi,
Sektörel sitelere kayıtların gerçekleştirilmesi,
İhracat planının hazırlanması,
Firmanızın katılabileceği fuarların tespiti ve teşviklerin değerlendirilmesi
Mevcut tanıtım ve teklif yazılarının incelenmesi, eksiklerin (varsa) tamamlanıp yeniden oluşturulması,
Ürünler ile ilgili gelecek soruların yabancı dilde cevaplandırılması,
İlgili firmalara satış tekliflerinin sunulması,
Ürünün ihracatı aşamasında ödeme, nakliye gibi süreçlerin sonuçlandırılması,
Akreditifli işlem olması halinde akreditifin incelenmesi & değerlendirilmesi...


DANIŞMANLIK SÜRECİ


Ön Görüşme

Ürünleriniz ve firmanız hakkında genel bilgilerin alınması,
Hedef pazarlarınızın ve kısa-orta vadede ki hedeflerinizin tespit edilmesi,
Çalışma şartlarının belirlenmesi.


Uygunluk Durumu

Hedef pazarda ürünlerinin satılabilirliğinin incelenmesi (fiyat/kalite analizi vs.),
Standartlara uygunluğun değerlendirilmesi,
Eksiklerin tespiti ve giderilmesi için gerekli olan işlemlerin belirlenmesi,
Yeni pazarlara giriş sırasında firmanızın ve ürünlerinizin belirli standartlara sahip olması gerekliliği (özellikle AB gibi gelişmiş pazarlarda) aranmaktadır. Bu sebeple pazar giriş öncesinde ürün standartlarının eksiksiz olarak karşılanmış olması gerekmektedir.


Pazar Araştırması

Hedef pazardaki durumun analiz edilmesi,
Rakip firmaların ürünlerinin araştırılması,
Dağıtım kanallarının değerlendirilmesi,
Gerekli sertifikasyon ve yasal prosedürün tespit edilmesi.
İyi bir Pazar araştırması işletmelerin ürünlerine olan talep ve pazara girilmesi durumunda elde edilecek performans ile ilgili tahminlerde bulunacaktır. Bundan dolayı, hedef pazar araştırması olabildiğince detaylı hazırlanmalı ve özellikle rakip ürünlerin fiyat / kalite değerlendirmeleri üzerinde durulmalıdır. Pazardaki dağıtım kanalları ve tüketici davranışları hakkında temel bilgiler ayrıca sunulmalıdır. Ürünlerin sahip olması gereken sertifikasyon işlemleri ve gümrük mevzuatı gibi teknik konular detaylandırılarak göz önünde bulundurulmalıdır. Sizinle yapacağımız ön görüşme sonrasında elde ettiğimiz bilgi ve verilerin ışığında hedef pazar araştırması başlatılır. Bu araştırma yaklaşık 15-20 gün arası sürmektedir. Araştırma sonucunda ürünlerinizin hedef pazarda satılabilirliği ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır.

Cevap aranan başlıca sorular şunlardır :
Pazarın büyüklüğü, geçmişi ve geleceğine dair izlenimler nelerdir ? (yıllık büyüme oranları vs.)
Rakip firmaların ürünlerinin kalite ve fiyat aralıkları nelerdir ?
En etkili dağıtım kanalları hangileridir (ithalatçılar, büyük toptancılar, zincir mağazalar vs.)?
Ürünleriniz ile ilgili satışı etkileyecek belirgin tüketici davranışları nelerdir ?,
Ürünlerinizin satılabileceği ve ilk etapda irtibat kurulabilecek firma, kurum bilgileri nelerdir ?
Sektörünüzle ilgili düzenli olarak organize edilen fuarlar nelerdir ?


Hazırlanacak ve size sunulacak olan bu rapor, pazar hakkında yeterli bilgi sahibi olmanızı sağlayacak ve sahip olmanız gereken donanımlar ile ilgili tavsiyelerde bulunacaktır.


Firma Bağlantıları

Pazar araştırması sonucunda tespit edilen, işbirliği yapılabilecek firmalar ile yazılı ve sözlü görüşmelerin başlatılması,
Detaylı firma tanıtımlarının yapılması Satış tekliflerin ve şartlarının sunulması (ödeme, teslimat gibi detayların belirtilmesi)
Ürünle ilgili karşı firmadan gelecek olan soruların yanıtlanması

Bu aşamada daha önceden tespit edilen firmalar ile yazılı ve sözlü olarak irtibata geçilmektedir. Firmanızın ve ürünlerinizin tanıtımı potansiyel alıcı konumunda olan bu firmalara yapılır ve teklifler karşılıklı olarak sunulur. Firmalardan ürünleriniz ile ilgili gelecek her türlü sorular sizinle sürekli olarak yapacağımız görüşmeler doğrultusunda yanıtlanır. Ödeme ve teslimat şartları gibi konular netleştirilir.


Fiili İhracat

Şartlarda anlaşmaya varılmasından sonra ihracat işleminin fiilen başlatılması
Karşılıklı olarak uzlaşma sağlandıktan sonra satış işlemi resmiyete dökülür ve kesinleştirilir. Tercih edilen ödeme metoduna göre (akreditif, peşin, vadeli vs.) işlemler başlatılır. Gönderi, gümrük ve teslimat aşamaları alanında uzman ekibimizin desteği le tamamlanır.


Pazarlama Danışmanlığı

Yine birçok üretici firma pazarlamayı belirli bir planlama ve değerlendirmeler ışığında yapmadığı için ürünlerinin tanıtımında olması gereken başarıyı sağlayamamakta ve bunun sonucunda sağlıklı ve kontrollü satış yapamamaktadır. Bilindiği gibi firmaların artık ne ürettikleri ve ne kadar sattıklarından çok nasıl PAZARLADIKLARI önemli olmuştur. İyi bir pazarlama planı olmayan işletmelerin yurtiçinde dahi büyümeleri ve geleceklerini sağlıklı bir şekilde yönetmeleri mümkün değildir. Bu hizmetimizle sizinle birebir ve yoğun bir çalışma sonucunda firmanızın pazarlama planını oluşt
rma imkânı sunuyoruz.

İletişim Danışmanlığı

-Firmanız adına yurtdışı firmalarla yazışmaların yapılması...
-Yurtdışı firmalarla kontrat ve/veya antlaşmaların yapılması...
-Yazılı / Sözlü Çeviri Hizmetleri...

 

Devlet Yardımları

Firmaların yeni pazar arayışları ile birlikte artan ihracatımız ve buna karşılık devletin ihracatı arttırma yöntemleri kapsamında uyguladığı teşvikler incelendiğinde, firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik devlet yardımları, teşvikleri ve bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmediği veya yeteri kadar kullanılmadığı görülmektedir.

Ayrıca yine devlet kurum ve kuruluşları ihracatçı firmalarımızı yurtdışı fuar katılımlarını önemli ölçüde desteklemektedir. Yine devletimizin sanayi ve argeyi geliştirmek adına sunduğu özel destek ve hibe programları belirli süreler için olmakta bunları çok yakından takip eden bazı firmalar faydalanabilmekte faydalanmak isteyenlerin bir çoğu da bu evrakların ve dosyanın hazırlanması sırasında boğulmakta ciddi problem yaşamaktadır. Firmamız tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üretici ve ihracatçılara yönelik tüm destek ve hibe programlarını çok yakından takip etmekte isteyen firmalarımıza uygun destek programının seçilmesinden başlayarak sunulacak dosyanın hazırlanmasına kadarki süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

Siz, en iyi şekilde, en uygun fiyata üretmeye odaklanın, ihracatını biz düşünelim.